Titel Binnenhuisarchitect

Interieurarchitect is de officiële titel voor een binnenhuisarchitect. Binnenhuisarchitect is hier een ander woord voor die bij de meeste mensen wat bekender is.

Het staat iedereen vrij de aanduiding binnenhuis- of interieurontwerper te voeren. Op grond van de Wet op de architectentitel (artikel 23, eerste lid van de Wet op de architectentitel) mogen echter alleen degenen die staan ingeschreven in het architectenregister zich als interieur- of binnenhuisarchitect presenteren.

Wanneer kun je je inschrijven bij het architectenregister?

Of je voor inschrijving in het architectenregister kan volstaan met een bachelor of een masterdiploma is onder andere afhankelijk van het jaar waarin je de studie bent gestart.

Vuistregel is dat degenen die hun opleiding voor 1 januari 2011 zijn begonnen nog met een bachelor ingeschreven kunnen worden in het architectenregister.

De inschrijfeis voor twee jaar beroepservaring geldt voor als je vanaf 1 januari 2015 afstudeert.

Opleidingen die de mogelijkheid bieden om de titel te mogen voeren

De onderstaande opleidingen bieden de mogelijkheid om (na inschrijving als interieurarchitect in het architectenregister) de aanduiding binnenhuisarchitect of de titel interieurarchitect te mogen voeren.

Onderstaande lijst is op 3 juli 2012 voor het laatst geüpdate. Bekijk voor de meest recente lijst van scholen altijd op de website van het Architectenregister.

Het op grond van artikel 29 van de Nijverheidsonderwijswet, artikel 29 van de Wet op het voortgezet onderwijs of artikel 34, derde lid, van de Wet op het hoger beroepsonderwijs uitgereikte einddiploma van een Academie voor Beeldende Kunsten, afdeling architectonische vormgeving waarop is aangeduid dat het examen betrekking heeft gehad op interieurvormgeving.

Het getuigschrift van het met goed gevolg afgelegd examen op het gebied van de interieurarchitectuur, afgegeven door:

 • Gerrit Rietveld Academie te Amsterdam;
 • Hogeschool voor de Kunsten te Arnhem;
 • Hogeschool West-Brabant te Breda;
 • Het Instituut voor Hoger Beeldend Kunstonderwijs Oost-Nederland te Enschede;
 • Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten te Den Haag;
 • Rijkshogeschool Groningen te Groningen;
 • Rijkshogeschool Maastricht te Maastricht;
 • Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht;
 • Hogeschoool voor Rotterdam en Omstreken te Rotterdam;
 • Christelijke Hogeschool voor de Kunsten
 • “Constantijn Huygens” te Zwolle.

Bachelor Vormgeving, uitstroomprofiel Ruimtelijk Ontwerp

Het getuigschrift van het met goed gevolg afgelegd examen, verbonden aan de bacheloropleiding Vormgeving, uitstroomprofiel Ruimtelijk Ontwerp, met in de bijlage van het getuigschrift de vermelding dat is voldaan aan artikel 11 van de Nadere regeling inrichting opleiding interieurarchitect, afgegeven door:

 • Gerrit Rietveld Academie;
 • ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten;
 • Avans Hogeschool, de Hogeschool van Beeldende Kunsten, Muziek en Dans;
 • Hanzehogeschool Zuyd;
 • Hogeschool Rotterdam;
 • Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.

Mits vóór 1 januari 2011 een aanvang is gemaakt met de opleiding.

Masteropleiding interieurarchitectuur

Het getuigschrift van een masteropleiding op het gebied van de interieurarchitectuur waarvan in de Nadere regeling inrichting opleidingen interieurarchitect is bepaald dat deze voldoet aan de criteria van artikel 11 van die regeling.